Има нова версия на програмата! Тя вече се казва MatCrossBible и можете да я свалите от адрес:
https://www.matcraft.org/
CrossBgBible

Начална страница
Развитие на проекта
Изтегляне
Библейски текстове
За контакти

Септември, 2008
Развитие на проекта (CrossBgBible 0.8)В настоящата версия на CrossBgBible са реализирани следните възможности:

- Работа с много преводи на различни езици (снимка);

- Многопрозоречна система за едновременно показване на различни глави от един или различни преводи;

- Показване на няколко превода в един прозорец в колони стих срещу стих (снимка);

- Запомня последно отворената книга и стих;

- Поддържа до девет отметки (bookmark);

- Поддържа цветен текст, включително оцветяване на думите на Исус Христос в червено (не всички преводи са цветни);

- Удобна навигация чрез клавиши, бутони, дървовидна структура и поле за бърз достъл (чрез съкратено изписване на книгата, главата и стиха);

- Промяна на размера на шрифта чрез бутони на лицевия панел;

- Пълна съвместимост между различните видове преводи (основно между православния и протестантските) - няма разместване, обединяване, разкъсване или преномериране на стихове с цел напасвaне в режим на едновременно показване на няколко превода. Поддържа официалната номерация на всеки превод (например, в повечето псалми в православната Библия няма стих с номер 2) (снимка);

- Информация за всеки превод (снимка);

- Инструмент за търсене в Библията: Избор на превод, в който ще се търси; различава или не главни/малки букви; търси поне една от думите или всички думи; пет вида търсене:
    1. Търсене по произволна част от дума;
    2. Търсене по корен на дума;
    3. Търсене по точна дума;
    4. Разширено търсене (чрез използване на специалните знаци * и ?);
    5. Търсене по точна фраза.

- Подробна статистика за търсената дума (думи) - колко стиха са открити, колко пъти се среща дадената дума в откритите стихове, в коя част на Библията е търсено и т.н.;

- Подробно разбиване на резултата от търсенето по книги. Търсенето е винаги в цялата Библия. В подменюто на бутон "търси" се показва статистика в коя книга колко стиха са открити. При щракване върху някоя от тези книги се показват резултатите само в нея (снимка);

- Резултатите от търсенето се показват във вид на стихове. Щракване върху съответния стих отваря нов прозорец, показващ цялата глава, а търсеният стих е маркиран;

- Възможност за записване на показаната глава или резултат от търсенето в обикновен текстов файл, HTML или PDF;

- Печат на показания текст или резултат от търсенето;

- Бързо достъпен бележник;

- Систематично (ежедневно) четене. Това е режим, в който цялата Библия е разделена на групички от по средно 4 глави (от 3 до 8 в зависимост от големината им), така че при ежедневно четене на една такава групичка да може цялата Библия да се прочете за една година (по-точно за 308 дни) (снимка);

- Прослушване на текущо отворената глава от локалния диск или online от интернет (ако файлът не съществува на диска);

- Режим на сравняване на две глави. Еднаквите думи се оцветяват в един цвят, а различните в друг. Генерира се и статистика на съвпадението между главите (снимка);

- Потребителски настройки за почти всички използвани цветове (снимка, снимка), шрифт и големина на шрифта (снимка), позиция на лентата с инструменти (горе или долу), позицията на дървото с книгите (ляво или дясно) (снимка), различни начини за форматиране на търсените думи при търсене в Библията (снимка, снимка), аудио (снимка) и много други;

- Интерфейс за разглеждане на карти и схеми (снимка);

- Дърво на родословието (от Адам до Исус Христос) описано в някои от книгите на Библията;

- Бърз достъп до различни ресурси в интернет (известни протестантски и православни сайтове);

- Help файл с най-важната (засега) информация относно работата на програмата.