Има нова версия на програмата! Тя вече се казва MatCrossBible и можете да я свалите от адрес:
https://www.matcraft.org/
CrossBgBible

Начална страница
Развитие на проекта
Изтегляне
Библейски текстове
За контакти

Февруари, 2008
Развитие на проекта (CrossBgBible 0.4)

Този проект е в начална разработка, в която са реализирани следните възможности:

- Работа с много преводи на различни езици (в момента са достъпни само 5, подготвят се още около 30);

- Многопрозоречна система за едновременно показване на различни глави от един или различни преводи;

- Показване на няколко превода в един прозорец, в колони стих срещу стих;

- Запомня последно отворената книга и стих;

- Поддържа цветен текст, включително оцветяване на думите на Исус в червено (не всички преводи са цветни);

- Удобна навигация чрез бутони и дървовидна структура;

- Поддържа до девет отметки (bookmark);

- Пълна съвместимост между различните видове преводи (основно между православния и протестантските) - няма разместване, обединяване, разкъсване или преномериране на стихове с цел напасвaне в режим на едновременно показване на няколко превода. Поддържа официалната номерация на всеки превод (например в повечето псалми в православната Библия няма стих с номер 2);

- Информация за всеки превод;

- Инструмент за търсене в Библията: Избор на превод, в който ще се търси; различава или не главни/малки букви; търси поне една от думите или всички думи; четири вида търсене:
    1. Търсене по произволна част от дума;
    2. Търсене по корен на дума;
    3. Търсене по точна дума;
    4. Разширено търсене (чрез използване на специалните знаци * и ?).

- Подробна статистика за търсената дума (думи) - колко стиха са открити, колко пъти се среща дадената дума в откритите стихове, в коя част на Библията е търсено и т.н.;

- Подробно разбиване на резултата от търсенето по книги. Търсенето е винаги в цялата Библия. В подменюто на бутон търси се показва статистика, в коя книга колко стиха са открити. При щракване върху някоя от тези книги се показват резултатите само в нея;

- Резултатите от търсенето се показват във вид на стихове. Двойно щракване върху съответния стих отваря нов прозорец, показващ цялата глава;

- Възможност за записване на показаната глава или резултат от търсенето в обикновен текстов файл;

- Промяна на размера на шрифта.