Има нова версия на програмата! Тя вече се казва MatCrossBible и можете да я свалите от адрес:
https://www.matcraft.org/
CrossBgBible

Начална страница
Развитие на проекта
Изтегляне
Библейски текстове
За контакти

Начална страница

CrossBgBible е многофункционален софтуер за четене и изучаване на Библията.
Работи (еднакво) на всяка операционна система, при условие, че тя поддържа Qt4 C++ библиотеката. Най-популярните операционни системи, поддържащи Qt, са: Windows, Linux, BSD, MAC.

crossbgbible.png

crossbgbible2.png

crossbgbible3.png

CrossBgBible по начало е замислена да задоволи някои специфични нужди на българските потребители. Тя не е създадена за да измести съществуващата алтернатива на библейски софтуер, най-малкото да става световно известна. Има достатъчно много и разнообразен библейски софтуер, с който CrossBgBible няма намерение да се конкурира. Това не означава, че развитието и ще бъде ограничено - напротив - ще става все по-добра, но не за да измести другите, а за да запълни специфичните български изисквания.

По-долу са изброени само някои от основните характеристики на CrossBgBible, с които се различава от разпространения (основно чужд) библейски софтуер:

- Работи на всяка операционна система. Това е много важно, защото много вярващи хора използват Linux като безплатна, а вече и много добра алтернатива на Windows;

- Има пълна съвместимост между различните видове преводи - няма разместване, обединяване, разкъсване или преномериране на стихове с цел напасвaне в режим на едновременно показване на няколко превода. Поддържа официалната номерация на всеки превод (например, в повечето псалми в Синодалния превод няма стих с номер 2). Повечето чужд софтуер може да показва само 66 книги (протестантската Библия) и не е в състояние да покаже Синодалния превод който има 11 глави в повече. Тези глави (Второканонични книги) обикновено са изрязани и по този начин православните вярващи не могат да използват пълноценно възможностите на чуждите програми. В CrossBgBible не само, че могат да се използват всичките 77 книги на Синодалния превод, но и както вече бе споменато - запазени са оригиналните номерации на главите и стиховете в тях;

- Поддържа множество български преводи и ревизии. Чуждия софтуер предлага само един-два български превода (ревизии);

- Добре развит инструмент за търсене в Библията. Търсенето не е ограничено до предварително индексирани думи (т.нар. конкорданс), а се търси в "реално време" - ред по ред, буква по буква. Това води до незначително забавяне в търсенето, но за сметка на това дава възможност за комбиниране на няколко метода и опции за търсене в избрания превод:
    Три метода на търсене:
       • Търси част от дума;
       • Търси корен (начало) на дума;
       • Търси точна дума;
    Няколко допълнителни опции за търсене:
       • Търси поне една от думите или всички думи;
       • Търси цяла (точна) фраза;
       • Разширено търсене (чрез използване на специалните знаци ? и *);
       • Различава или не главни/малки букви;
       • Търси в глава (това е нов, уникален метод за търсене на думи, които се съдържат в различни стихове на една глава).

- Показва подробна статистика за търсената дума (думи) - колко стиха са открити, колко пъти се среща дадената дума в откритите стихове, в коя част на Библията е търсено и т.н.;

- Предоставя режим на систематично (ежедневно) четене. Това е режим, в който цялата Библия е разделена на групички от по средно 4 глави (от 3 до 8 в зависимост от големината им), така че при ежедневно четене на една такава групичка да може цялата Библия да се прочете за една година (по-точно за 308 дни);

- Запомня текущата сесия плюс осем специални сесии, а също и девет отметки;

- Предоставя се лесен начин за пускане на аудио Библията на български език;

- Не на последно място - дава се възможност на потребителите сами да предлагат нова функционалност в програмата.

Пълните възможности на CrossBgBible са проследени хронологично в раздела Развитие на проекта, а най-подробно са описани в самия хелп на програмата.